niedziela, 28 czerwca 2015

mój pierwszy decoupage/ my first decoupage

To czy i kiedy zajmę się decoupagem było prawdopodobnie kwestią czasu. I stało się. W ramach moich eksperymentów stworzyłam najpierw niewielkie pudełko, na którym sprawdzałam "co z tego wyjdzie". Pierwszą pracą nadającą się do pokazania jest chustecznik, który powstał jako drugi. Może nie jest to nic niezwykłego, ale jeden z inspirujących mnie ostatnio kolorów.

It was just a matter of time when I will start decoupage. And it just happened. While experimenting with decoupage I made a little box where I was checking "what will happen". The first work that I am albe to show is a handkerchief  box that was made second. Maybe it isn't anything special but is is in one of my latest inspiring colours.

 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za odwiedziny i każde zostawione słowo. / Thanks for visiting my blog and every comment you write
Zapraszam ponownie / Visit me again :D